• Το 1ο Γενικό Λύκειο Μαρκοπούλου βρίσκεται στη διεύθυνση Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 3, Τ.Κ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Τηλ: 2299025858, Φαξ: 2299025858