ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21
Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν το
σχολικό έτος 2020-21 στο 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ να προβούν στις παρακάτω
ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού τους.
1. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΥΜ_2020

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-Β-ΚΑΙ-Γ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ Β-Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΥΜ_2020

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα παραδίδονται από 1/9/20-14/9/20 στον
φύλακα του σχολείου σε κλειστό φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφεται
1. Το ονοματεπώνυμο του μαθητή
2. Η λίστα των δικαιολογητικών που περιέχει ο φάκελος


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ