Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που αφορά σε τροποποίηση της με αρ πρωτ 106428_Δ2_02_07_2019 Υ.Α. Β 2875 ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία

ΦΕΚ Β 3226_22_08_2019_ΤΡΟΠ ΥΛΗΣ_124893_Δ2_02_08_2019