Ώρες Μαθημάτων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 1η 8.20 9.05    (1ο διάλειμμα) 2η 9.10 9.55    (2ο διάλειμμα) 3η 10.05 10.50   (3ο διάλειμμα) 4η 11.00 11.45   (4ο διάλειμμα) 5η 11.55 12.35   (5ο διάλειμμα) 6η 12.45 13.25   (6ο διάλειμμα) 7η 13.30 14.10  (   λ  ή ξ η   ) ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ…

Περισσότερα