Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2019-20

Πρόεδρος Κορωνιά Παπασιδέρη Ειρήνη Αντιπρόεδρος Χασιώτη Κατερίνα Γενικός Γραμματέας Ζουμπούκα Δήμητρα Ειδικός Γραμματέας Μάμαλη Κατερίνα Ταμίας Πετούρης Αναστάσιος Αναπληρωτής Ταμίας Νταβέλης Παναγιώτης Μέλος Νικολάου Χριστίνα    

Περισσότερα